Skorstens förlängning 0,5 m

1 980 kr

Till grundsatsen av stålskorstenen 1,5 m finns 0,5 m isolerad skarvdel att förlänga med. Inomhus kan skorstenen monteras upp till tre meters höjd utan stöd. Utomhus är motsvarande höjd två meter.

Maila för fraktpris (ange postnummer)