Attefallshus

Attefallshus

Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara högst 4,0 meter. Du kan bygga flera attefallstugor, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 30 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Om du uppför attefallhus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Medgivandet bör vara skriftligt.Tala med byggnadsnämnden i din kommun vad som gäller. Vi hjälper till med ritningar om det behövs.

Lappträskstugan har byggsatser av attefallsstugor med funktionella planlösningar. Vi har stor flexibilitet vad gäller placering av fönster och dörrar och ändringar i planlösningen.

Våra attefall stugor är lätta att bygga. Allt trämaterial är färdigt längdkapat. Återstår det som är roligt tycker många nämligen att montera byggsatsen.

Tillval till attefallshus

Tillbehör shingel till yttertak

Komplett shingel till yttertak

Pris från: 6500 kr

Tillbehör plåt till yttertak

Komplett plåt TP20 profil till yttertak

Pris från: 8460 kr

Tillbehör förberett isolerat tak

Förberett isolerat tak (ej isolering)

Pris från: 4100 kr

Tillbehör förberett isolerat golv

Förberett isolerat golv (ej isolering)

Pris från: 3000 kr

Tillbehör låscylinder,vred och trycke

Låssats låscylinder vred och trycke

Pris: 780 kr

Tillbehör 1 m altan med räcken

Tillbehör altan 1 m med räcken

Pris från: 3600 kr

Tillbehör altandäck 2,5 m

Altandäck 2,5 m utan räcken

Pris från: 5300 kr

KONTAKT

Postadress
Västra Nikkala 63, 953 95 NIKKALA

Besöksadress
Kotivaara 26, 952 96 LAPPTRÄSK

Mobil

Tomas 073 055 99 81
Peter 070 220 99 48
Jan-Erik 070 697 51 58

Kalix Bygg och Plåt
Heco, vår leverantör av fästmaterial
Norra skogsägarna, vår leverantör av trävaror.
Icopal, vår leverantör av shingel