Förråd 15-2 funkis

56 400 kr

Maila för offert

h

Ladda ner ritning

h

Ladda ner plintritning

Materialbeskrivning för byggsats (allt trämaterial är färdigt längdkapat)

VÄGGAR: Knuttimrad med s.k. vind knut av 45 x 145 mm timmerprofil. Tryckimpregnerad syll 22 mm färdigt monterad i nedre kant i första timrade varvet. Gavelspetsar ihop monterade och med färdiga urtag för takåsarna.

 YTTERTAK: Takreglar dimension 45 x 145 mm färdiga för montering i urtagen i timringen. Takbrädor av längdkapad råspont 18 x 120 mm. Takfotsbrädor och vindskivor av dubbla 22 x 120 mm.

 GOLV: Golvreglar av 45 x 120 mm längdkapade och klara för utläggning. Golvreglar mot vägg av 45 x 70 mm, även de längdkapade.  Golvbrädor av 21 x 95 mm golvträ spontade och färdigt längdkapade. Golvlist dimension 12 x 43 mm, kapas på plats. Balkskor 45 x 88 mm, att monteras mot timrade väggen.

 FÖNSTER OCH DÖRRAR:  1 st ytterdörr 786 x 1890 mm med låshus och litet spröjsat fönster. Utsida klädd med panel och insida med plywood. Brun sparkplåt i neder del. 1 st pardörr tät och storlek 1590 x 1890 mm. Komplett med låshus, tröskel och spanjolett. Högerdörr är gångdörr. Utsida klädd med panel och insida med plywood. Brun sparkplåt i nederdel. Fönster storlek 1490 x 490 öppningsbar och med 2-glas isolerruta, beslag och löstagbar spröjs. Både dörrar och fönster är kompletta med invändiga och utvändiga foder samt glidlist, allt längdkapat och klar för montering.

 ÖVRIGT: Skruvar till timringen, in- utvändiga foder samt glidlisterna.

 RITNINGAR: Plan- , sektion- vyritning, måttritnig för grunden, monteringsritningar för stomme, monteringsinstruktion.

Materialbeskrivning för tillval

FÖRBERETT ISOL ERAT TAK: Tillkapad innerpanel + väggreglar + modifierade gavelspetsar (ej isolering)

FÖRBERETT ISOLERAT GOLV: Tillkapade tryckimpregnerade trossbottenbräder + trossbottenskivor (ej isolering)

SHINGEL TILL YTTERTAK: Shingelprofiler + underlagspapp + vattbräda + fotplåt + trekantlist + fotplattor

PLÅT TILL YTTERTAK: TP 20 profil (svart) +  tätningsband + fotplåt + vindskiveplåt + underlagspapp + skruv

ALTAN 1 m: Trall av t-imp 28 x 120 mm och reglar av t-imp 45 x 95 mm. Flaket är ihop monterad färdigt att lyftas på plats efter att ett par timmer varv är monterade. Räcken av knuttimrade timmerprofiler. Överliggare till räcken av regel 28 x 95 mm.

ALTANDÄCK 2,5 m: Trall av t-imp 28 x 120 mm och reglar av t-imp 45 x 145 mm. Samtliga färdigt längdkapade. Bärlina av t-imp 45 x 120 och ”kjolar” av trall 28 x 120 mm. Balkskor för infästning av regel 45 x 145 mot timmervägg.