Bastustuga 10 funkis

54 900 kr

Maila för offert

h

Ladda ner ritning

h

Ladda ner ritning med pardörr

h

Ladda ner plintritning

Materialbeskrivning för byggsats

VÄGGAR: Knuttimrad av 45 x 136 mm timmerprofil, tryckimpregnerad syll

YTTERTAK: Takåsar 45 x 145 mm, takbräder 18 x 120 mm råspont, takfotsbräda och vindskivor av dubbla bräder

GOLV: Basturummet har ett svagt lutande golv från vardera sidan mot en u-formad ränna som är placerad i mitten av golvet. Golvreglar i basturum av 45 x 95 mm och ränna är tryckimpregnerade, golvreglar 45 x 120 mm i relaxrum, reglar mot väggar av 45 x 70 mm, spontade golvbräder  av spontad 21 x 95 mm, golvlist 12 x 42 mm, balkskor

FÖNSTER OCH DÖRRAR: Ytterdörr 800 x 1890 mm med litet fönster och löstagbar spröjs, bastudörr helglas storlek 690 x 1890 mm, 2 st fönster 490 x 1490 och 1 st 1490 x 490 alla öppningsbara med 2-glas isolerruta och löstagbar spröjs, in- och utvändiga foder, fönsterbeslag, glidskenor

ÖVRIGT: Kompletta lavar av värmebehandlad asp, 2 st ventiler

RITNINGAR: Plan- vyritningar, måttritnig för grunden, monteringsritningar för stomme, monteringsinstruktion

LEVERERAS EJ MEN KAN BESTÄLLAS: Låscylinder, vred och trycke, shingel eller plåt till yttertak, vedeldningspaket, förberett isolerat golv, förberett isolerat tak, 1 m altan komplett med räcken, 2,5 m altandäck komplett med bärlina reglar och trall, spik,  skruv och balkskor, extra fönster, pardörr

Materialbeskrivning för tillval

VEDELDNINGSPAKET: Bastu kamin Harvia M3 + Harvia skorsten 1500 mm,   Harvia skorstensförlängare 500 mm + Harvia golvvärmeskydd + schakt + värmeskydd för vägg + gnistplåt framför kaminen

SHINGEL TILL YTTERTAK: Shingelprofiler + nockplattor + underlagspapp + fotplåt + fotplattor + vattbräda + trekant lister

PLÅT TILL YTTERTAK: TP 20 profil + nockplåt + tätningsband + fotplåt + vindskiveplåt + underlagspapp + skruv + ströläkt + bärläkt

FÖRBERETT ISOLERAT TAK: Tillkapad innerpanel + väggreglar + modifierade gavelspetsar (ej isolering) + bastuplast

FÖRBERETT ISOLERAT GOLV: Tillkapade tryckimpregnerade trossbottenbräder + trossbottenskivor (ej isolering)

ALTAN: Räcken av timmerprofiler + reglar av tryckimpregnerade reglar 45 x 95 + trall 21 x 120 + överliggare

ALTANDÄCK: Reglar tri 45 x 145 + bärlina tri 45 x 120 + trall 28 x 120 + balkskor

PARDÖRR: Storlek 1590 x 1890 mm