ATTEFALLHUS

Attefall stuga får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara högst 4,0 meter. Du kan bygga flera attefallhus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Medgivandet bör vara skriftligt.Tala med byggnadsnämnden i din kommun vad som gäller. Vi hjälper till med ritningar om det behövs.

Lappträskstugan har attefallhus modeller med funktionella planlösningar. Vi har stor flexibilitet vad gäller placering av fönster och dörrar och ändringar i planlösningen. 

Våra attefall stugor är lätta att bygga. Allt trämaterial är färdigt längdkapat. Återstår det som är roligt tycker många nämligen att montera byggsatsen.

Enkelt att köpa!

– Här i webshopen
– E-mail
– Ring

TILLBEHÖR

Komplett shingel till yttertak

Pris från: 6500 kr

Komplett plåt till yttertak

Pris från: 8460 kr

Förberett isolerat tak(ej isolering)

Pris från: 1040 kr

Förberett isolerat golv (ej isolering)

Pris från: 3000 kr

Altan 1 m med räcken

Pris från: 3600 kr

Altandäck 2,5 m

 
Pris från: 5300 kr

Låscylinder, vred och trycke

Pris: 600 kr

KONTAKT

Lappträskstugan

POSTADRESS
Västra Nikkala 63, 953 95 NIKKALA
BESÖKSADRESS
Kotivaara 26, 952 96 LAPPTRÄSK
MOBIL
Tomas 073 055 99 81
Peter 070 220 99 48
Jan-Erik 070 697 51 58