Loftstuga 25

Priser

Monteringssats 88000 kr
Shingeltak 7500 kr
     alternativt
Plåttak 9240 kr
Förberett isol. tak 5180 kr
Förberett isol. golv 3740 kr
Låscyl.+vred+trycke 600 kr

Totalt: kr med tillval

Kontakta oss för pris av frakt, behöver då postnummer

plan-vy-sektion ritning

Materialbeskrivning för monteringssats

Materialbeskrivning för tillval

© Lappträskstugan info@lapptraskstugan.se